Specialister på värmepumpar

Tenhults Rör AB använder sig av kvalificerade personer längs hela kedjan från tillverkning till färdig installation. När det gäller installationen är det vi som den lokala återförsäljaren som har totalansvaret. Arbetet brukar klaras av rätt snabbt, ofta på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd några timmar. För köparen är pumpinstallationen en enkel procedur.

 

Thermia är specialister på att tillverka värmepumpar. Vi är specialister på att installera värmepumpar.

 

Här kan du läsa om hur en typisk värmepumpsinstallation går till, steg för steg. Det valda exemplet avser bergvärme.

Eftersom vi som lokala återförsäljare alltid har det övergripande ansvaret för installationen, väljer vi i sin tur kunniga underentreprenörer inom områden som exempelvis borrning och demontering. Vi står för installationsarbetena kring själva värmepumpen.

 

I exempel till höger bör dock tidsåtgången för borrning, nedmontering av befintlig panna samt pumpinstallation röra sig om några dagar.

I normalfallet behöver värmen inte vara avstängd mer än några få timmar. Detta tack vare att våra värmepumpar innehåller en elpatron, vilken kan nyttjas innan anslutningen till borrhålet är klar.

 
 

1. Utomhusarbetet startar i samband med att en av borrfirmans riggar anländer. I likhet med alla ansvarsfulla borrfirmor lägger man ut markskydd innan man kör in på tomten.

2. Innan man når berget fodrar man hålet med sammansvetsade stålrör.

3. Man borrar djupt ner i berget.

4. När borrningen slutförts tar nästa arbetsmoment vid. Via en specialrigg träs en slang fylld med köldmedel ner i hålet. Sedan återstår att forsla bort borrutrustningen som nu gjort sitt på den här arbetsplatsen. Trots att skyddsplattor har använts för att skona marken kan tomten behöva viss vård i form av till exempel kompletteringssådd av gräsfrö.

5. Vem som utför grävarbetet för slangarna från borrhålet till fastigheten varierar. Ibland väljer villaägaren själv att stå för den insatsen.

6. Inomhusarbetet börjar med att den gamla pannan demonteras.

7. Den nya värmepumpen ställs på plats.

8. På knappt en dag brukar man komma så långt att värmepumpens elpatron kan påbörja uppvärmning av radiator- och tappvarmvatten.

9. Nästa moment består i att dra rören mellan värmepumpen och den plats i ytterväggen där borrhålsslangarna kommer in.

10. När anslutningen utförts fylls brinevätska i de nyinstallerade rören och körs runt i systemet under ett par timmar. Detta är nödvändigt för att få bort eventuell luft. En elmontör ansluter värmepumpen till en utomhusgivare (och ibland även till en inomhusgivare). Värmepumpen kan nu startas och huset får i fortsättningen sin värme från berggrunden. Nu får du också en ordentlig genomgång av oss om hur värmepumpen ska skötas.