Specialister på värmepumpar

Säker vatteninstallation

Vi utför installationsarbetet efter branschreglerna Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. De som genomgått utbildning och är anställda på ett auktoriserat VVS-företag får en branschlegitimation.

Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

 

Medlem av VVS-företagen

Tenhults Rör är också medlem av VVS-företagen, riksorganisationen för VVS-företag. Auktoriserad VVS

Installatör med VVS-Garanti. Tenhults Rör är ett Auktoriserat VVS-företag. Vi är ett av de företag i landet
som auktoriserats av VVS-företagen. Vårt företag uppfyller deras krav på dokumenterad kunskap, erfarenhet och en ordnad ekonomi.

Auktorisationen har VVS-företagen genomfört för att garantera dig som beställare av VVS-tjänster en tillräckligt hög nivå på kvalitet och kompetens. Som Auktoriserad VVS-Installatör erbjuder vi alltid den
utökade VVS-Garantin som extra skydd för dig som konsument.

Denna garanti är ett utmärkt komplement till den allmänna konsumenttjänstlagen.

 

Krav från försäkringsbolagen

Idag ställer nästan samtliga försäkringsbolag krav på installation efter branschregler Säker Vatteninstallation och att utförandet ska ske av en Auktoriserad VVS-installatör. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag innan du startar upp arbetet för att försäkra dej om att du anlitar rätt VVS-installatör!