Sparkalkyl

Typ av bostad
Antal personer i hushållet: 
Nuvarande uppvärmningssystem Vattenburen centralvärme
Golvvärme
Radiatorer
Direktverkande elradiatorer
Oljeledning
Elpanna
Vedpanna
Värmepump
Elförbrukning inklusive hushållsel m3 olja/år
kWh el/år
m3 ved/år
Ungefärlig ålder på systemet År
Uppvärmd yta m2
Är det tänktbart att huset kommer att byggas till?
Storlek på tillbyggnad: m2
Val av värmekälla Bergvärme
Ytjordvärme
Sjövattenvärme
Grundvatten