Om värme

Att installera en värmepump är ett av de mest radikala och lönsamma grepp man kan ta för att bryta den onda cirkeln med stigande priser på värme och varmvatten, och att välja den genomtänkta och beprövade tekniken från Thermia är att gå den säkra vägen. Det finns knappast något som kan vara klokare ur villaägarens investeringssynpunkt!

Genom att investera i en energisnål värmepump minskas direkt behovet av att köpa energi - det enda värmepumpen behöver är el. Istället utnyttjar den maximalt den naturliga och miljövänliga energiform som passar bäst hos dig - mark, berg, sjövatten eller grundvatten - som är gratis!

Sparkalkyl

Vi ger er råd om vilket värmeval som passar ert hus bäst. Fyll bara i uppgifter om ditt hus, ditt värmesystem och din energiförbrukning - Fyll i sparkalkyl.

Värmepumpar

För att se vårt VP-sortiment, gå in på Thermias hemsida www.thermia.se